Informacije za medije

Slovenija gosti 23. zasedanje pogodbenic Barcelonske konvencije, »COP za Sredozemlje«

  • KAJ: 23. zasedanje (COP 23) pogodbenic Konvencije o varstvu morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (Barcelonske konvencije) ter njenih protokolov.
  • KDAJ: 5.–8. december 2023.
  • KJE: Portorož, Slovenija. Zasedanje bo v Grand hotelu Bernardin, Obala 2, 6320 Portorož. (Telefon: +386 5 695 1000).
  • KDO: Visoki uradniki in akreditirani predstavniki pogodbenic (21 obalnih sredozemskih držav in Evropske unije) ter opazovalci bodo sodelovali na COP 23 skupaj s predstavniki akreditiranih partnerjev Sredozemskega akcijskega načrta (MAP) in medvladnih organizacij.

1. Postopek akreditacije za medije

Medijska akreditacija je obvezna. Namenjena je izključno predstavnikom medijev: tiskanih, fotografskih, radijskih, televizijskih, tiskovnih agencij in spletnih medijev.

Prošnjo najpozneje do 30. novembra oddajte na tej povezavi: https://indico.un.org/e/cop23/media

2. Dogodki, odprti za akreditirane predstavnike medijev

DatumČasGovorci
5. december10:00-11:00
Odprtje zasedanja COP 23

Govorci po vrstnem redu nastopanja:

– Fatma Varank, namestnica ministra za okolje, urbanizacijo in podnebne spremembe Turčije in predsednica predsedstva pogodbenic Barcelonske konvencije
– Maša Kociper, državna sekretarka v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije
– Elizabeth Maruma Mrema, namestnica izvršne direktorice Programa Združenih narodov za okolje UNEP
– Tatjana Hema, koordinatorica Sredozemskega akcijskega načrta UNEP/MAP

7. december
10:00- 13:00Odprtje ministrskega zasedanja COP 23

– dr. Robert Golob, predsednik Vlade Republike Slovenije
– Elizabeth Maruma Mrema, namestnica izvršne direktorice Programa Združenih narodov za okolje UNEP
– mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo v funkciji ministrice za naravne vire in prostor, Republika Slovenija

Splošna razprava o »Zelenem prehodu v Sredozemlju: od odločitev k dejanjem«:

– Birgit Vogel, Izvršna sekretarka Mednarodne komisije za varstvo reke Donave
– Almotaz Abadi, namestnik generalnega sekretarja Unije za Sredozemlje
– Jean-Charles Orsucci, župan mesta Bonifacio, Francija
– Michael Scoullos, predsednik Sredozemskega informacijskega urada za okolje, kulturo in trajnostni razvoj MIO-ECSDE, združenje nevladnih organizacij
Lučka Kajfež Bogataj, ugledna znanstvenica, ena slovenskih pionirk na področju raziskovanja vpliva podnebnih sprememb in že več kot 16 let članica Medvladnega foruma za podnebne spremembe IPCC
– Ahmed Yassin, mladi voditelj / soustanovitelj podjetja Banlastic Egypt
16:30-17:00Slovesnost: Istanbulska nagrada okolju prijaznemu mestu

Razglasitev zmagovalnega sredozemskega mesta; nagrado bo prevzel župan oziroma županja mesta. Več informacij o nagradi najdete na:
https://www.unep.org/unepmap/istanbul-environment-friendly-city-award

Akreditiranim predstavnikom medijev bo poslano sporočilo za javnost, z embargom na objavo.
8. december09:00-10:00Možnost pogovorov / intervjujev s koordinatorico UNEP/MAP (po dogovoru).

Razpored stranskih dogodkov (za akreditirane predstavnike medijev) in seznam dogodkov, na katera lahko dostopate med konferenco, vključno z razstavnim prostorom, sta objavljena na spletni strani COP 23 in na spletni strani države gostiteljice. Za informacije o spremljevalnih dogodkih pišite na naslov polonca.skendzic@un.org.

3. Zakaj spremljati COP 23 v Portorožu?

Zasedanja pogodbenic Barcelonske konvencije so kot najpomembnejša medvladna srečanja, namenjena morskemu in obalnemu okolju, »zasedanja pogodbenic za Sredozemlje«, ki omogočajo oblikovanje regionalno usklajenih pristopov k svetovni okoljski in razvojni agendi. »Zeleni prehod v Sredozemlju: od odločitev k dejanjem« je tema ministrskega zasedanja COP 23 Barcelonske konvencije.

Na zasedanju COP 23 v Portorožu, ki sovpada z 28. konferenco UNFCCC (Konferenca ZN o podnebnih spremembah) COP 28 v Dubaju, bodo obravnavali razogljičenje sredozemskih gospodarstev in nujnost krepitve prilagajanja podnebnim spremembam. Pogodbenice, sodelujoče na zasedanjih COP 28 in COP 23, bodo imele priložnost, da pogovor o podnebni krizi na globalni ravni obravnavajo glede na regionalno ustrezne ter lokalno pomembne odzive in rešitve, zlasti v obalnem okolju.

Na zasedanju COP 23, ki se bo končalo s sprejetjem Portoroške ministrske deklaracije, naj bi bili doseženi štirje ključni rezultati: 

✓ Pospešitev izvajanja zavez sredozemskih držav k varstvu in ohranjanju biotske raznovrstnosti

Na zasedanju COP 23 bodo obravnavali odločitve o dodajanju novih ogroženih vrst v prilogo II in vrst, katerih izkoriščanje je zakonsko uravnavano, v prilogo III k Protokolu o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti (SPA/BD) k Barcelonski konvenciji. Cilj je tudi okrepiti mrežo posebej zavarovanih območij, pomembnih za Sredozemlje (SPAMI). To je povezano s Svetovnim okvirom za biotsko raznovrstnost Kunming-Montreal (GBF). SAP BIO ali »Strateški akcijski program za ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno upravljanje naravnih virov v Sredozemlju« je načrt, ki so ga pogodbenice Barcelonske konvencije sprejele za doseganje skupnih ciljev na področju biotske raznovrstnosti, vključno s cilji GBF. 

Utemeljitev oblikovanja politik na trdni znanstveno utemeljeni osnovi

Na zasedanju COP 23 bodo proučili odločitve v zvezi s Poročilom o stanju kakovosti Sredozemlja za leto 2023 (2023 MED QSR), ki je glavni rezultat dela UNEP/MAP. To poročilo vsebuje izčrpne in kolikor je mogoče merljive ocene, ki temeljijo na nacionalnih podatkih in zajemajo vse »ekološke cilje«, ki so jih pogodbenice sprejele v okviru Celostnega programa spremljanja in ocenjevanja (IMAP) ter ekosistemskega pristopa.

Ena od prednostnih nalog sistema UNEP/MAP–Barcelonske konvencije je zagotoviti, da okoljske politike v sredozemskem prostoru temeljijo na dokazih. To se kaže v podpori, ki jo sistem zagotavlja MedECC, mreži znanstvenikov, ki je pripravila posebno poročilo o podnebnih in okoljskih obalnih tveganjih. 

✓ Omejevanje onesnaževanja in uveljavljanje trajnosti v modrem gospodarstvu

Na dnevnem redu COP 23 bodo trije novi regionalni načrti o kmetijstvu, ribogojstvu in upravljanju padavinske vode v mestih. Ti regionalni načrti obsegajo ukrepe, ki bodo, če se bodo izvajali, pogodbenicam pomagali pri izpolnjevanju obveznosti iz Protokola o virih na kopnem (LBS) k Barcelonski konvenciji.

Na zasedanju COP 23 bodo obravnavali tudi sklep o pomorskem prostorskem načrtovanju, ki zagotavlja, da modro gospodarstvo v Sredozemlju ne bo cvetelo na škodo morskih in obalnih ekosistemov.

Priprava podlage za dvoletno obdobje 2024–2025, ki je na polovici izvajanja srednjeročne strategije UNEP/MAP (2022–2027)

Na zasedanju COP 23 bodo proučili velikopotezen predlog programa dela in proračuna UNEP/MAP za obdobje 2024–2025. Cilj je okrepiti sredstva za izvajanje UNEP/MAP in doseči visoko raven hotenj, ki so jih pogodbenice izrazile v svojih zaporednih ministrskih izjavah.

Pričakujemo tudi, da bodo na zasedanju COP 23 potrdili pomembne posodobitve ekosistemskega pristopa, Integriranega programa za spremljanje in ocenjevanje (IMAP), Sredozemske strategije za trajnostni razvoj in Regionalnega okvira za prilagajanje na podnebne spremembe za morska in obalna območja v Sredozemlju.

4. Spletne strani in družbeni mediji

Uradni ključnik je #COP23Med

5. Stiki za medije

Za prošnje za pogovore s predstavniki UNEP/MAP se obrnite na Jiheda Ghannema, uradnika za obveščanje javnosti UNEP/MAP: ghannem@un.org
Za informacije za medije, ki jih daje država gostiteljica, se obrnite na Gregorja Kosija, predstavnika za odnose z javnostmi na Ministrstvu za naravne vire in prostor Republike Slovenije: gregor.kosi@gov.si

OPOMBE UREDNIKOM

O UNEP/MAP in Barcelonski konvenciji

Sistem, ki ga tvorita Sredozemski akcijski načrt Programa ZN za okolje (UNEP/MAP) in Barcelonska konvencija, je celovit institucionalni, pravni in izvedbeni okvir, ki so ga pogodbenice (21 obalnih držav in Evropska unija) sprejele za usklajeno delovanje za uresničitev vizije zdravega Sredozemskega morja in obale, ki podpirata trajnostni razvoj v Sredozemlju.

Prenesi PDF