Zeleni prehod v Sredozemlju:
od odločitev k dejanjem

Prehod od načrtov in programov h konkretnim ukrepom za zagotovitev uspešnega in trajnostnega Sredozemlja.

COP 23 · Portorož · Slovenija · Hotel Bernardin
Konferenca za Sredozemlje
5. – 8. december 2023

Zeleni prehod v Sredozemlju:
od odločitev k dejanjem

Prehod od načrtov in programov h konkretnim ukrepom za zagotovitev uspešnega in trajnostnega Sredozemlja.

Ta cilj je mogoče doseči s krepitvijo:


Upravljanja povodij, celostnega upravljanja obalnih območij in pomorskega prostorskega načrtovanja: vključevanje državljanov v okoljska vprašanja in procese odločanja.


Čezmejnega, regionalnega in medregionalnega sodelovanja v Sredozemlju, Črnem morju in porečju Donave.


Medgeneracijskega sodelovanja: vključevanje mladih v dejavnosti lokalnih, nacionalnih in regionalnih institucij ter okoljske programe.


Politik in načrtov za prilagajanje podnebnim spremembam, razviti od nacionalne do lokalne ravni (od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor).


Globalnega okvira za izvajanje Barcelonske konvencije s poudarkom na podnebnih spremembah, biotski raznovrstnosti in varstvu oceanov.


Cilj

podpis Povezanega programa dela 2023 – 2025

Novice


V Istanbulu poteka Sredozemski zeleni teden

Predstavniki sredozemskih držav v Turčiji razpravljajo o ukrepih, ki jih moramo države uveljaviti za večjo podnebno odpornost ter večjo vodno in prehransko varnost. Ker Slovenija trenutno predseduje Barcelonski konvenciji za zaščito Sredozemlja, sta slovenska predstavnika na srečanju predstavila aktivnosti in…

95. zasedanje Biroja Barcelonske konvencije

V Ljubljani je 3. in 4. aprila 2024 potekalo 95. zasedanje Biroja Konvencije o varovanju morja in obal Sredozemlja, bolj znane pod imenom Barcelonska konvencija, ki ga je Slovenija gostila kot predsedujoča država konvenciji. Med rednimi zasedanji držav pogodbenic Barcelonske…

VEČ