Novice in sporočila za javnost

Države sprejele konkretne zaveze za zaščito ekosistemov Sredozemlja

V Portorožu se je zaključilo 23. zasedanje držav pogodbenic Konvencije o varovanju morja in obal Sredozemlja – Barcelonske konvencije. Države pogodbenice so sprejele več pomembnih zavez za zaščito Sredozemlja ob vse večjem vplivu podnebnih sprememb, zmanjševanju biotske raznovrstnosti in onesnaženju…

Srečanje žensk Sredozemlja

Tretji dan zasedanja COP 23 Sredozemlja Barcelonske konvencije je na povabilo Vlade Republike Slovenije Ministrstvo za naravne vire in prostor gostilo večerjo z izjemnimi ženskami, mednarodnimi udeleženkami konference. Srečalo se je 32 povabljenih udeleženk, večinoma vodij delegacij iz 21 držav…

Pogajanja o vsebini Portoroške deklaracije uspešno zaključena

V Portorožu se nadaljuje drugi dan zasedanja 21. držav pogodbenic Barcelonske konvencije. Delegati so se danes osredotočili na morsko prostorsko načrtovanje, upravljanje z balastnimi vodami in odlaganje inertnih neonesnaženih materialov. Danes so države dokončno uskladile tudi vsebino Portoroške deklaracije, ki…

Slovenija je prevzela predsedovanje Barcelonski konvenciji

Okoli štiristo predstavnikov sredozemskih držav se je zbralo v Portorožu, na 23. zasedanju držav pogodbenic Barcelonske konvencije – Konference za Sredozemlje COP 23 (angleško Contracting parties – COP), med njimi več kot polovica visokih predstavnikov 21 držav Sredozemlja. V imenu…