Novice in sporočila za javnost

V Istanbulu poteka Sredozemski zeleni teden

Predstavniki sredozemskih držav v Turčiji razpravljajo o ukrepih, ki jih moramo države uveljaviti za večjo podnebno odpornost ter večjo vodno in prehransko varnost. Ker Slovenija trenutno predseduje Barcelonski konvenciji za zaščito Sredozemlja, sta slovenska predstavnika na srečanju predstavila aktivnosti in…

95. zasedanje Biroja Barcelonske konvencije

V Ljubljani je 3. in 4. aprila 2024 potekalo 95. zasedanje Biroja Konvencije o varovanju morja in obal Sredozemlja, bolj znane pod imenom Barcelonska konvencija, ki ga je Slovenija gostila kot predsedujoča država konvenciji. Med rednimi zasedanji držav pogodbenic Barcelonske…

Države sprejele konkretne zaveze za zaščito ekosistemov Sredozemlja

V Portorožu se je zaključilo 23. zasedanje držav pogodbenic Konvencije o varovanju morja in obal Sredozemlja – Barcelonske konvencije. Države pogodbenice so sprejele več pomembnih zavez za zaščito Sredozemlja ob vse večjem vplivu podnebnih sprememb, zmanjševanju biotske raznovrstnosti in onesnaženju…

Srečanje žensk Sredozemlja

Tretji dan zasedanja COP 23 Sredozemlja Barcelonske konvencije je na povabilo Vlade Republike Slovenije Ministrstvo za naravne vire in prostor gostilo večerjo z izjemnimi ženskami, mednarodnimi udeleženkami konference. Srečalo se je 32 povabljenih udeleženk, večinoma vodij delegacij iz 21 držav…