Slovensko predsedovanje

COP 23 · Portorož · Slovenija · Hotel Bernardin
5. – 8. december 2023

Slovenija bo 23. zasedanje pogodbenic Barcelonske konvencije gostila od 4. do 8. decembra 2023 v Portorožu. Ob tej priložnosti bo prevzela dveletno predsedovanje konvenciji za obdobje 2024-2025.
Slogan predsedovanja Za zeleni Mediteran: od načrtov k dejanjem poudarja prehod k izvajanju sprejetih odločitev za dosego trajnostnega razvoja Sredozemlja in za zeleni prehod v praksi. Slovenija si kot pogodbenica prizadeva za uveljavljanje ekosistemskega pristopa pri načrtovanju razvoja z krepitvijo pomena modrih in zelenih koridorjev pri prostorskem načrtovanju in upravljanju za ohranjanje obalne in morske biotske raznovrstnosti ter ekosistemskih storitev.

Glavne naloge slovenskega predsedovanja bodo povezane z zavarovanimi območji na morju, celostnim upravljanjem obalnega območja in pomorskim prostorskim načrtovanjem, posodobitvami načrtov ukrepov ob izrednih dogodkih ter za povečanje odpornosti pred podnebnimi spremembami.

Slovenija je novembra 2005 v Portorožu prvič uspešno gostila zasedanje Barcelonske konvencije; pod geslom Morje potrebuje naš glas so udeleženci 14. zasedanja sprejeli Sredozemsko strategijo trajnostnega razvoja ter predstavili Evropsko morsko strategijo. Podpisan je bil tudi subregionalni sporazum med Slovenijo, Italijo in Hrvaško za preprečevanje nesreč na morju in odpravo posledic onesnaženja.