COP 23 Cilji

COP 23 · Portorož · Slovenija · Hotel Bernardin
5. – 8. december 2023

Ključna sporočila slovenskega predsedovanja Barcelonski konvenciji

Zeleni prehod v Sredozemlju:
od odločitev k dejanjem

Prehod od načrtov in programov h konkretnim ukrepom za zagotovitev uspešnega in trajnostnega Sredozemlja.

Ta cilj je mogoče doseči s krepitvijo:


Upravljanja povodij, celostnega upravljanja obalnih območij in pomorskega prostorskega načrtovanja: vključevanje državljanov v okoljska vprašanja in procese odločanja.


Čezmejnega, regionalnega in medregionalnega sodelovanja v Sredozemlju, Črnem morju in porečju Donave.


Medgeneracijskega sodelovanja: vključevanje mladih v dejavnosti lokalnih, nacionalnih in regionalnih institucij ter okoljske programe.


Politik in načrtov za prilagajanje podnebnim spremembam, razviti od nacionalne do lokalne ravni (od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor).


Globalnega okvira za izvajanje Barcelonske konvencije s poudarkom na podnebnih spremembah, biotski raznovrstnosti in varstvu oceanov.


Cilj

podpis Povezanega programa dela 2023 – 2025