Stranski dogodki

Torek, 5. december, dvorana EMERALD 1

TEMA 1: Odziv na trojno svetovno krizo zaradi podnebnih sprememb, izgube biotske raznovrstnosti in narave ter onesnaževanja in odpadkov ČasNaslovstranskegadogodkaNasloviOrganizatorjiSTRANSKI DOGODEK 1:Onesnaževanje vključno z morskimi odpadki – prvi del13:00 – 15:00Usmerjanje sprememb: Napredek in obeti v boju proti onesnaževanju s…

Torek, 5. december, dvorana: MEDITERANEA

TEMA 1: Odziv na trojno svetovno krizo zaradi podnebnih sprememb, izgube biotske raznovrstnosti in narave ter onesnaževanja in odpadkov Čas Naslovstranskegadogodka Naslovi Organizatorji STRANSKI DOGODEK 2:Pravni vidiki 13:00 – 14:00 Za boljše izvajanje Barcelonske konvencije in protokolov Pravni kazalniki za…

Sreda, 6. decembra, dvorana: EMERALD I

TEMA 1: Odziv na trojno svetovno krizo zaradi podnebnih sprememb, izgube biotske raznovrstnosti in narave ter onesnaževanja in odpadko Čas Naslovstranskegadogodka Naslovi Organizatorji STRANSKI DOGODEK 3:Podnebne spremembe 13:00 – 15:00 Povečanje odpornosti Sredozemlja pred podnebnimi spremembami 1. Zeleni prehod na…

Sreda, 6. decembra, dvorana: MEDITERANEA

TEMA 1: Odziv na trojno svetovno krizo zaradi podnebnih sprememb, izgube biotske raznovrstnosti in narave ter onesnaževanja in odpadkov Čas Naslovstranskegadogodka Naslovi Organizatorji STRANSKI DOGODEK 4:Podnebne spremembe 18:00 – 19:30 Od OBALNIH do GOZDNIH ekosistemov: Sredozemske, na naravi utemeljene rešitve…

Četrtek, 7. decembra, dvorana: EMERALD 1

TEMA 1: Odziv na trojno svetovno krizo zaradi podnebnih sprememb, izgube biotske raznovrstnosti in narave ter onesnaževanja in odpadkov Čas Naslovstranskegadogodka Naslovi Organizatorji STRANSKI DOGODEK 6:Biotska raznovrstnost in morska zavarovana območja– prvi del 13.00 – 15.00 Skupaj prispevati k Svetovnemu…

Četrtek, 7. decembra, dvorana: MEDITERANEA

TEMA 1: Odziv na trojno svetovno krizo zaradi podnebnih sprememb, izgube biotske raznovrstnosti in narave ter onesnaževanja in odpadkov  Čas Naslovstranskegadogodka Naslovi Organizatorji STRANSKI DOGODEK 7:Morska zavarovana območja in biotska raznovrstnost 13.00 – 14.30 Cilj 30 x 30 na področju biotske…

Petek, 8. decembra, dvorana EMERALD 1

TEMA 2: Spodbujanje zelenega prehoda v Sredozemlju.  Čas Naslovstranskegadogodka Naslovi Organizatorji STRANSKI DOGODEK 8:Izobraževanje in mladi 9:00 – 11:30 Mnenje mladih Izobraževanje in mladi: Proces in akterji za zagotovitev trajnostne prihodnosti sredozemske regije Poti za medgeneracijske veščine in orientacijo…

Prenesi PDF