Predstavitev Slovenije

COP 23 · Portorož · Slovenija · Hotel Bernardin
5. – 8. december 2023

Slovenija je kot zelena, trajnostno usmerjena jadranska država Barcelonsko konvencijo in Sredozemski akcijski načrt ratificirala leta 1993, le dve leti po osamosvojitvi in dobro desetletje, preden je leta 2004 postala polnopravna članica Evropske unije. Danes je država z največjim deležem Nature 2000 v EU, kar šestdeset odstotkov ozemlja pa prekrivajo gozdovi.

Slovenija podpira vizijo modrega Sredozemlja: zagotavljati zdravo obalno in morsko okolje brez plastičnih odpadkov, vključno z zdravimiribjimi fondi. Z uveljavljanjem ekosistemskega pristopa pri načrtovanju razvoja v čezmejnih porečjih, obalah in morju prispevati k uveljavljanju trajnostne modre ekonomije za večjo kakovost življenja ljudi ob skupnem morju Izboljšanje vodne, prehranske, podnebne in biološke varnosti je mogoče le v okrepljenem sodelovanju med državami Sredozemlja.

Slovenija je na področju prostora in okolja v povezavi z upravljanjem obalnih in morskih virov primer dobre prakse. Pri načrtovanju razvoja uvajamo ekosistemski pristop z uveljavlja pomena ekološke povezanosti (modri in zeleni koridorji)v okviru makroregionalnega sodelovanja v jadransko-jonski regiji je Slovenija kot prva država v EU sprejela sodobni Pomorski prostorski plan.

Slovenija bo v času predsedovanja Barcelonski konvenciji spodbujala države pogodbenice in mednarodne ustanove k krepitvi čezmejnega sodelovanja in se prizadevala za učinkovito rabo finančnih virov za zmanjšanje pritiskov in vplivov na morski ekosistem , preprečevanje onesnaženja zaradi nesreč na morju povečanje biotske raznovrstnosti in povezovanju trajnostnega upravljanja z obalo s prostorskim načrtovanjem na morju (ICZM/MSP)