Četrtek, 7. decembra, dvorana: MEDITERANEA

TEMA 1: Odziv na trojno svetovno krizo zaradi podnebnih sprememb, izgube biotske raznovrstnosti in narave ter onesnaževanja in odpadkov

ČasNaslov
stranskega
dogodka
NasloviOrganizatorji
STRANSKI DOGODEK 7:
Morska zavarovana območja in biotska raznovrstnost
13.00 – 14.30Cilj 30 x 30 na področju biotske raznovrstnosti v Sredozemlju – čas za ukrepanje1. Informacije za pomorsko prostorsko načrtovanje glede morskih psov, skatov in morskih podgan v Sredozemskem in Črnem morju

2. Krepitev ekološke povezljivosti: Zakaj in kako? Primer Jadranskega morja
 
3. Vloga nevladnih organizacij pri ohranjanju zavarovanih morskih območij

4. Center za delfine: Opolnomočenje mladih za ohranjanje morja
1. WWF Mediterranean

2. Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Mediteranski inštitut za okoljske študije (ZRS Koper)

3. ACG association of continuity of generations

4. MORIGENOS – Slovensko društvo za morske sesalce
STRANSKI DOGODEK 1:
Onesnaževanje, vključno z morskimi odpadki
– Tretji del
14.30 – 15.00
Usmerjanje sprememb: Napredek in obeti v boju proti onesnaževanju s plastiko v SredozemljuZdružuj se lokalno, ukrepaj nacionalno: EcoPact izvaja nacionalne načrte za trajnostno okolje v Bizerti v Tuniziji
Ministry of Environment – Tunisia/ ECO PACT – Lake Bizerte Program