Petek, 8. decembra, dvorana EMERALD 1

TEMA 2: Spodbujanje zelenega prehoda v Sredozemlju.

ČasNaslov
stranskega
dogodka
NasloviOrganizatorji
STRANSKI DOGODEK 8:
Izobraževanje in mladi
9:00 – 11:30Mnenje mladihIzobraževanje in mladi: Proces in akterji za zagotovitev trajnostne prihodnosti sredozemske regije

Poti za medgeneracijske veščine in orientacijo
MIO-ECSDE, Slovenija,

ITALY
11:30 – 12:30Pogled mladih na MED PLUS 50
Plan Bleu 
Prispevek civilne družbe12:30 -14:00Spremljevalni dogodek organizacij civilne družbe v okviru Barcelonske konvencijeMinistrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije
STRANSKI DOGODEK 9:
Modro gospodarstvo
14:00 – 15:00Voda–energija–prehrana–ekosistemi1. Pomen geoznanstvenih podatkov in razvoj energetike

2. Povezava med vodo in energijo v okviru
povezave voda–energija–prehrana–ekosistemi

3. Napredek v okviru povezave voda–energija–prehrana–ekosistemi (WEFE): na poti k strateškemu okvirnemu dokumentu v sredozemskem prostoru od izvira do morja
1. EnerGeo Alliance

2. AVITEM

3. Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med)
STRANSKI DOGODEK 10:
Zeleni prehod k bolj zdravemu Sredozemlju
15:00 – 16:00Regionalni projektiRegionalni projekti kot spodbujevalci zelenega prehoda celotne regije k bolj zdravemu Sredozemlju v okviru Barcelonske konvencijeUNEP/MAP