Srečanje žensk Sredozemlja

Tretji dan zasedanja COP 23 Sredozemlja Barcelonske konvencije je na povabilo Vlade Republike Slovenije Ministrstvo za naravne vire in prostor gostilo večerjo z izjemnimi ženskami, mednarodnimi udeleženkami konference. Srečalo se je 32 povabljenih udeleženk, večinoma vodij delegacij iz 21 držav pogodbenic Barcelonske konvencije: visoka predstavnica Združenih narodov, predstavnice Evropske komisije DGENV (področje okolja) in predstavnice mednarodnih organizacij.

Gostiteljica posebnega dogodka druženja z ženskami je bila vodja slovenske delegacije dr. Nataša Bratina, v. d. generalnega direktorja Direktorata za prostor ,ki je v imenu ministrice mag. Alenke Bratušek in državne sekretarke Maše Kociper pozdravila udeleženke.

V nagovoru se je osredotočila na pomen sodelovanja žensk pri pomembnih temah s področja varstva okolja, ohranjanja narave in prostorskega načrtovanja ter zavzemanja za skupno dobro v sredozemski regiji.

Poudarila je pomen trajnostnosti v skupnih morskih politikah, ki morajo biti pravične in upoštevati ter enakovredno vključevati oba spola. Ključnega pomena je izboljšati zastopanost žensk v pomorskih sektorjih in zagotoviti, da dejanja žensk in glas žensk ne ustvarjajo nadaljnjih neenakosti po vsem svetu, ampak spodbujajo k boljšemu sodelovanju in razumevanju prednosti ženskega pristopa.

Opozorila je na skupne cilje in dosežke v Sredozemlju, kot so zeleni in modri koridorji, čimprejšnje doseganje cilja brez odpadkov v morju in na obalah, vzpodbujanje razvoja z načeli zelenega prehoda in modre ekonomije ter spodbujanje mladih z zgledom – naj bodo  glasni in vztrajni pri zahtevah po ohranjanju in zagotavljanju zdravega okolja.

Zahvalila se je vsem, ki so na pobudo Slovenije, kot zdaj predsedujoče države Sredozemlja,  sodelovale in prispevale k pripravi osnutka programa za Podonavje, Črno morje in Sredozemlje, ki bo predvidoma kmalu sprejet: Birgit Vogel iz Mednarodne komisije za zaščito reke Donave, Irini Makarenko iz Komisije za varstvo Črnega morja pred onesnaženjem ter Tatjani Hema iz Okoljskega programa ZN – Akcijski načrt za Sredozemlje.

Posebna gostja večera je bila Elisabeth Maruma Mrema, pomočnica generalnega sekretarja Združenih narodov in namestnica izvršnega direktorja UNEP, ki je v nagovoru udeleženkam poudarila pomen delovanja žensk, saj lahko tako posamezno kot skupaj dosežejo izjemne rezultate in so vzor mladim.

Srečanje žensk Sredozemlja ob večerji s strokovno razpravo in druženjem je začela Turčija na COP 22. Z nadaljevanjem na COP 23 v Sloveniji dogodek postaja  tradicionalen del zasedanja barcelonske konvencije.