Sreda, 6. decembra, dvorana: EMERALD I

TEMA 1: Odziv na trojno svetovno krizo zaradi podnebnih sprememb, izgube biotske raznovrstnosti in narave ter onesnaževanja in odpadko
Čas
Naslov
stranskega
dogodka

Naslovi

Organizatorji
STRANSKI DOGODEK 3:
Podnebne spremembe
13:00 – 15:00
Povečanje odpornosti Sredozemlja pred podnebnimi spremembami1. Zeleni prehod na obalah Turčije: Povečanje odpornosti z integriranim upravljanjem in načrtovanjem obalnega območja

2. Ugotavljanje potenciala za obnovo ekosistemov v Sredozemlju za obvladovanje podnebnih sprememb in izgube biotske raznovrstnosti
 
3. Nacionalni program spremljanja morja
 
4. Ponovna uporaba prečiščenih odpadnih voda
1. General Directory of Spatial Planning of Türkiye

2. Plan Bleu

3. Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change Türkiye

4. Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change Türkiye