Sreda, 6. decembra, dvorana: MEDITERANEA

TEMA 1: Odziv na trojno svetovno krizo zaradi podnebnih sprememb, izgube biotske raznovrstnosti in narave ter onesnaževanja in odpadkovČas
Naslov
stranskega
dogodka

Naslovi

Organizatorji
STRANSKI DOGODEK 4:
Podnebne spremembe
18:00 – 19:30Od OBALNIH do GOZDNIH ekosistemov: Sredozemske, na naravi utemeljene rešitve za boj proti podnebnim spremembam in za zagotavljanje odpornosti naravnih ekosistemov in ljudi1. Projekt RESTCOAST: Učinkovita obnova s transformativnim upravljanjem in nadgradnjo

2. Projekt RESCOM: Izvajanje na naravi temelječih rešitev za odpornost ekosistemov in skupnosti

3. Raziskovanje gozda za odporno Sredozemlje

4. Inovacije in sodelovanje za boljše ukrepanje na področju gozdov in prednostno odločanje na podlagi informacij za soočanje z globalnimi spremembami

5. Pobuda za gozdove v Sredozemlju: zmanjšati tveganja nesreč, zaščititi in obnoviti ogrožene ekosisteme, spodbujati prilaganje
1. IUCN Centre for Mediterranean Cooperation (IUCN-Med)

2. Tour du Valat and MedWet on behalf of Mediterranean Biodiversity Consortium

3. European Forest Institute (EFI)

4. European Topic Centre – University of Malaga (ETC-UMA)

5. United Nations Environment Programme (UNEP)
STRANSKI DOGODEK 5:
Modro gospodarstvo
13:00 – 15:00Sodobna orodja za spodbujanje trajnostnega modrega gospodarstva
1. Priložnosti in izzivi za morsko prostorsko načrtovanje v Sredozemlju
 
2. »SAMO EN«: En planet, en ocean, eno zdravje – italijanske najboljše prakse za zaščito morja

3. Spodbujanje trajnostnega modrega turizma v Sredozemlju: Regionalna ocena, politične poti in akcijski načrt

4. Upravljanje modrega gospodarstva: Primer Italije
1. Priority Actions Programme Regional Activity Centre (PAP/RAC)

2. Marevivo Environmental Foundation

3. Institut du development durable et des relations internationals (IDDRI)

4. International Federation for sustainable development and Fight against poverty (FISPMED Onlus)