Torek, 5. december

8:30 – 10:00 Registracija udeležencev

9:00 – 10:00 Neformalno srečanje vodij delegacij

10:00 – 10:30 

 1. Otvoritev zasedanja pogodbenic 
 • Fatma Varank, predsedujoča biroju in namestnica ministra za okolje, urbanizacijo in podnebne spremembe, Turčija;
 • Maša Kociper, Državna sekretarka v kabinetu Predsednika Vlade Republike Slovenije;
 • Elizabeth Maruma Mrema, Namestnica izvršne sekretarke UNEP;
 • Tatjana Hema, Koordinatorka, UNEP/MAP – Barcelonska konvencija.
 1. Organizacijske zadeve

10:30 – 11:00 5.5. Portoroška ministrska deklaracija

11:00 – 12:00 4. Program dela in proračun za leti 2024 in 2025

12:00 – 13:00 3. Vsebinske odločitve:

 • IG.26/1(Skladnost in poročanje)
 • IG.26/2 (Upravljanje)
 • IG.26/3 (Poročilo o stanju kakovosti v Sredozemlju v letu 2023 in prenovljena politika ekosistemskega pristopa v Sredozemlju)

13:00 – 15:00 Odmor za kosilo in stranski dogodki: Onesnaževanje (vključno z morskimi odpadki), Pravni vidiki, Dobre prakse sodelovanja

15:00 – 18:00 3. Vsebinske odločitve:

 • IG.26/4 (Spremembe prilog II in k Protokolu o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti)
 • IG.26/5 (Posebej zavarovana območja, SPAMIs in obnova ekosistemov)
 • IG.26/6 (Upravljanje kmetijstva v okviru Protokola o virih na kopnem)
 • IG.26/7 (Upravljanje akvakulture v okviru Protokola o virih na kopnem)
 • IG.26/8 (Upravljanje meteornih voda v okviru Protokola o virih na kopnem)

19:30 Uradni sprejem za vse udeležence, gosti: UNEP-MAP