Četrtek, 7. december (Ministrsko zasedanje)

10:00 – 11:00 5.1. Otvoritev zasedanja

  • Uvodni nagovor: Maša Kociper, Državna sekretarka v kabinetu Predsednika Vlade Republike Slovenije
  • Pozdravni nagovor: Ga. Elizabeth Maruma Mrema, Namestnica izvršne sekretarke UNEP
  • Pozdravni nagovor: Dr. Robert Golob, Predsednik Vlade Republike Slovenije

11:00 – 11:30 5.2. Poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru UNEP/MAP iz 22 Zasedanja držav pogodbenic  (COP 22)

11.30 – 13:00 5.3. Ministrsko zasedanje, panel: “Zeleni prehod v Sredozemlju: od odločitev k dejanjem”

  • Ga. Lučka Kajfež Bogataj, ugledna znanstvenica, ena slovenskih pionirk na področju raziskovanja vpliva podnebnih sprememb in že več kot 16 let članica Medvladnega foruma za podnebne spremembe IPCC
  • G. Almotaz Abadi, Namestnik generalnega sekretarja, Unija za Sredozemlje
  • G. Jean-Charles Orsucci, župan mesta Bonifacio (Francija)
  • G. Michael Scoullos, Predsednik Sredozemskega informacijskega urada za okolje, kulturo in trajnostni razvoj MIO-ECSDE, združenje nevladnih organizacij
  • G. Ahmed Yassin, mladi voditelj / soustanovitelj Banlastic Egypt

13:00 Skupinsko fotografiranje vodij delegacij

13:00 – 15:00 Kosilo za ministre in vodje delegacij, gosti: Vlada Republike Slovenije

13:00 – 15:00 Odmor za kosilo in stranski dogodki: Biotska raznovrstnost in zaščitena morska območja, Zaščitena morska območja in biotska raznovrstnost, Onesnaževanje (vključno z morskimi odpadki)

15:00 – 16:30 5.3. Ministrsko zasedanje, panel: “Zeleni prehod v Sredozemlju: od odločitev k dejanjem” – nadaljevanje

16:30 – 17:00 5.4. Podelitev nagrade »Istanbul Environment Friendly City 2022-2023«

17:00 – 18:00 5.5. Portoroška ministrska deklaracija 

20:00 – 22:00 Ženski vodstveni dogodek